En handikappadanpassad bil ger möjligheter

Det är viktigt att inte bara se handikappet, utan framförallt personen när man har att göra med människor som har drabbats av någon form av handikapp. Detta gäller rörelsehandikapp, såväl som och kognitiva sådana. Detta placerar inte bara människan i centrum och gör interaktioner mer humana och organiska, det gör också att man ser smarta lösningar bättre. En handikappanpassad bil, till exempel, kan vara till stor hjälp, läs mer här.

Om man fokuserar på personens möjligheter, snarare än begränsningar, så öppnas många kreativa lösningar upp. En bil kan exempelvis handikappanpassas på många sätt, men detta gäller även i många andra sammanhang. En person med utvecklingsstörning, kommer i princip aldrig kunna lära sig klockan.

Det är en betydligt mer komplex process än vad man kanske tror, inte minst dess ickelinjära och märkliga graderingssystem. Detsamma gäller många av dagens praktiska problem. Små smarta paradigmskiften här kan göra väldigt stor nytta. En klocka där tiden visas som en pelare istället för via siffror, kan exempelvis göra att personer med den här typen av kognitiv problematik faktiskt kan orientera sig i tiden på ett tillfredsställande sätt.

Personer med handikappanpassad bil rör sig på samma villkor i trafiken

En smart lösning som snabbt ändrar situationen, genom att någon faktiskt ser möjligheten snarare än det stora berg av kognitiva hinder som ligger framför, om man väljer det perspektivet. Detsamma gäller personer med rörelsehandikapp.

I en handikappanpassad bil är inte längre personen rörelseförhindrad eftersom den rör sig i trafiken på samma sätt som en person utan rörelsehinder. Detta är en på många sätt fascinerande tanke. En person som är van att köra bil, men inte har någon sådan skulle på många sätt troligtvis känna sig mer handikappad i den här situationen.

Ett tankeexperiment som inte är till för att minimera eller förminska personer med rörelse​​​handikapp och deras situation, men som kan ge viss ledning för tanken för den som funderar på att handikappanpassa sin bil.